Kim jesteśmy

Centrala spółki Suntree znajdują się w Polsce centralnej i dysponujemy rozległą siecią dystrybucyjną nasion. Jesteśmy blisko naszych klientów i umożliwia to nam oferowanie wsparcia technicznego i reagowanie na potrzeby producentów. Zajmujemy się testowaniem i wdrażaniem odmian dostosowanych do warunków uprawy w określonych uwarunkowaniach klimatycznych i spełniających wymogi naszego rynku. Będąc w ścisłym kontakcie z firmą Danfoil wspólnie wprowadzamy na rynek Polski opryskiwacze polowe AirBoss, ConCorde oraz AirForce1.

Zgodnie z naszą misją kładziemy szczególny nacisk na badania i rozwój. Spółka Suntree współpracuje bezpośrednio z firmami: Storm Seeds, Meridiem Seeds, Akira Seeds oraz Danfoil wykorzystując najnowsze osiągnięcia hodowli i nauki do tworzenia najlepszych rozwiązań spełniających potrzeby naszych klientów.

Zapewniamy doradztwo w doborze sprzedawanych odmian oraz opryskiwaczy jak również wsparcie serwisowe w trakcie całego cyklu uprawy. Takie praktyczne podejście stanowi dodatkową wartość dla klientów – pomaga im zwiększać potencjał upraw a przy zastosowaniu opryskiwaczy danfoil zapewnia osiągnąć maksymalne wyniki produkcji przy bardzo niskich kosztach poniesionych na opryski.
Serdecznie zapraszamy!